พิมพ์ง่าย PDF & Email

ในช่วง 6 สัปดาห์ ค้นพบคันโยกที่แตกต่างกันเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของคุณ วิธีเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณและประเมินความสนใจในการใช้พลังงานหมุนเวียน ...

ออกแบบโดย ADEME ผู้เล่นในความร่วมมือทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารเกษตร และโลกวิชาการ MOOC AGRI-FOOD INDUSTRIES: GAIN IN ENERGY PERFORMANCE จะให้วิธีที่เป็นรูปธรรมในการปรับการบริโภคของคุณให้เหมาะสมที่สุด

อ่าน  การฝึกอบรมใหม่หรือการเลื่อนตำแหน่งผ่านโปรแกรมการศึกษาต่อกำลังถูกนำไปใช้ในสาขาต่างๆ