พิมพ์ง่าย PDF & Email

ในช่วง 4 สัปดาห์ มาฝึกฝนตัวเองในความท้าทายในการควบคุมความเสี่ยงในการจัดเก็บธัญพืช คุณจะเข้าใจถึงคุณค่าของการใช้แนวทางการป้องกันความเสี่ยง และจะสามารถระบุความเสี่ยงหลักที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมเฉพาะนี้ได้

ออกแบบโดยผู้เล่นที่หลากหลายในภาคส่วน: ตัวแทนของสหภาพแรงงาน, ตัวแทนประกันสังคมการเกษตร, พนักงานบริษัท, ครูผู้สอน, ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ฝึกอบรมด้านการจัดการความเสี่ยง MOOC นี้จะช่วยให้คุณ '' เสริมความรู้ของคุณในวิชาอาชีวะ สุขภาพและความปลอดภัย.

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  การจัดการแบบ Agile …การตอบสนองในภาวะฉุกเฉินต่อวิกฤตหรือวิธีการที่ยั่งยืน?