พิมพ์ง่าย PDF & Email

การฝึกอบรมในสถานที่ทำงานในปัจจุบันทำให้การได้มาซึ่งความรู้อย่างเป็นทางการทั้งด้านเทคนิคและพฤติกรรมซึ่งจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการ

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  Startup Tour: ทำความเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับสตาร์ทอัพใน 3 ชั่วโมง