Печат Friendly, PDF & Email

Старши изпълнителен директор: определение

За да бъде считан за висш ръководител, на служителя трябва да бъдат възложени важни отговорности, включващи:

голяма независимост в организацията на техния график; до голяма степен автономна власт за вземане на решения; ползата от едно от най-важните възнаграждения във фирмата.

Тези кумулативни критерии предполагат, че само ръководители, участващи в управлението на компанията, попадат в тази категория.

В случай на спор относно статута на служителя, съдиите ще проверят по-специално дали той комбинира тези 3 критерия.

Старши изпълнителен директор: 3 кумулативни критерия

В току-що постановеното от Касационния съд дело, служител, нает като административен и финансов директор, беше уволнен за сериозно нарушение. Тя насочва различни искания към правосъдие, като по-специално се стреми да установи, че няма статут на висш ръководител и да обяви за допустими исканията си за напомняне за заплата.

Поради това съдиите провериха действителните функции, изпълнявани от служителя.

Celle-ci percevait bien l’une des plus hautes rémunérations de l’association pour laquelle elle travaillait.

Elle disposait d’une délégation de pouvoir du directeur général.

Mais le problème concernait l’organisation de son emploi du temps. Elle ne jouissait pas d’une réelle autonomie. En effet, elle était

READ  2021 освобождаване от ваучери за храна