شما یک کامپیوتر دارید، مایل به یادگیری کدنویسی هستید و به طور کامل یا جزئی در این زمینه مبتدی هستید. شما یک دانش آموز، یک معلم یا فقط کسی هستید که احساس می کنید میل یا نیاز به یادگیری برنامه نویسی اولیه دارید. این دوره از Python 3 به عنوان کلید باز کردن درب این دانش رایانه استفاده می کند.

این دوره به سمت تمرین گرایش دارد و از یک سو با نمایش و توضیح مفاهیم به لطف بسیاری از کپسول های ویدئویی کوتاه و توضیحات ساده، مطالب فراوانی را برای پوشش یادگیری برنامه نویسی پایه ارائه می دهد و از سوی دیگر با درخواست از شما برای قرار دادن این موارد شروع می شود. مفاهیم ابتدا به صورت هدایت شده و سپس به طور مستقل وارد عمل شوند. چندین آزمون، یک پروژه انفرادی، و تمرین‌های زیادی که باید به‌طور خودکار با ابزار UpyLaB ما که در دوره ادغام شده است، انجام و اعتبارسنجی شوند، به شما امکان می‌دهند که یادگیری خود را صیقل داده و سپس اعتبارسنجی کنید.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  آیا من حق دارم در بسته های روزانه اسناد زمانی را به کارمندان تحمیل کنم؟