آموزش عالی OpenClassrooms کاملا رایگان

دامنه کیفیت محیط ایمنی بهداشتی، کاملاً پیچیده تلقی می شود. مربی شما رویکرد کمتر فنی را ترجیح می دهد!

او یک رویکرد دوستانه را انتخاب کرد. این به تیم اجازه می دهد تا پیرامون یک پروژه معنادار گرد هم آمده و به طور مداوم بهبود یابد.

او به شما پیشنهاد می دهد که چگونه تیم خود را وادار به اتخاذ رویکردی با کیفیت کنید. سپس سیستم مدیریت یکپارچه را گسترش دهید تا تمام جنبه های بهبود مستمر را شامل شود.

در نهایت، به روش های صدور گواهینامه برای ارزیابی همه آن کارها نگاه کنید.

اگر می خواهید این نوع عمل را از نظر مدیریت پروژه و توسعه تیم یاد بگیرید، با این دوره در جای مناسبی خواهید بود!

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  در یک محیط چند فرهنگی ارتباط برقرار کنید