چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

این دوره روش 5S و اصول آن را توصیف می کند. این مرحله به مرحله توضیح می دهد که چگونه می توان فرآیند را در محیط کار خود یا به صورت روزمره (دفتر ، کارگاه ، ایستگاه کاری ، آشپزخانه ، اتاق خواب و ...) پیاده سازی کرد. این به تناسب ارائه های نظری ، تمرینات عملی و تمرینات ، به صورت مصاحبه ، اسلاید ، فیلم و آزمون است ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  نظارت تصویری: آیا می توانید از آن به عنوان مدرک استفاده کنید؟