در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

 • درک آنچه برای آموزش مقدماتی کامپیوتر لازم است، در سطح:
  • کدگذاری اطلاعات، ساختارها و پایگاه های داده.
  • زبان های برنامه نویسی ضروری و چشم اندازی فراتر از آن.
  • الگوریتم های نظری و عملیاتی
  • معماری ماشین، سیستم عامل، شبکه ها و موضوعات مرتبط
 • از طریق این مطالب، دانش نظری علوم کامپیوتر فراتر از یادگیری ساده برنامه نویسی است.
 • برای کشف مشکلات و موضوعات اصلی این علم رسمی با صفحه اول فن آوری.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  #نابغه: پیاده روی ریاضی