چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

این MOOC ریاضی برای حمایت از شما در انتقال از دبیرستان به آموزش عالی طراحی شده است.

Composée de 5 modules, cette préparation en mathématiques permet de consolider vos acquis et de vous préparer à l’entrée dans l’enseignement supérieur.

این MOOC همچنین فرصتی برای ارزیابی دانش شما در پایان دبیرستان و تجدید نظر در مفاهیم ریاضی است که برای یکپارچگی خوب در آموزش عالی ضروری است.

در نهایت حل مسئله را تمرین خواهید کرد که فعالیت بسیار مهمی در آموزش عالی خواهد بود. روش‌های ارزیابی متفاوتی ارائه می‌شود: سوالات چند گزینه‌ای، تمرین‌های کاربردی متعدد برای آموزش شما، و مشکلاتی که باید حل شوند، که توسط شرکت‌کنندگان ارزیابی می‌شوند.

READ  رایگان: اصول ایجاد و قالب بندی جدول اکسل