چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

مدیر ارشد: تعریف

برای اینکه به عنوان یک مدیر ارشد در نظر گرفته شود ، کارمند باید با مسئولیت های مهم سرمایه گذاری شود:

استقلال بزرگ در سازماندهی برنامه خود. قدرت تصمیم گیری تا حد زیادی مستقل ؛ سود یکی از مهمترین پاداشهای شرکت.

این معیارهای تجمعی بیانگر این است که فقط مدیران شرکت کننده در مدیریت شرکت در این گروه قرار می گیرند.

در صورت بروز اختلاف در مورد وضعیت کارمند ، قضات به ویژه بررسی می کنند که وی این 3 معیار را با هم ترکیب کرده است.

مدیر ارشد: 3 معیار تجمعی

در پرونده ای که دادگاه صلاحیت دادرسی آن را صادر کرد ، کارمندی که به عنوان مدیر اداری و مالی استخدام شده بود ، به دلیل بدرفتاری جدی اخراج شد. او درخواست های مختلفی را به دادگستری ارجاع داد ، به ویژه تلاش کرد متوجه شود که وی مقام مدیر ارشد را ندارد و درخواست های خود را برای یادآوری حقوق قابل قبول اعلام کند.

بنابراین قضات عملکرد واقعی انجام شده توسط کارمند را تأیید کردند.

او یکی از بالاترین حقوق را از انجمنی که در آن کار می کرد دریافت می کرد.

او یک تفویض اختیار از مدیر کل داشت.

اما مشکل سازماندهی برنامه او بود. او از هیچ استقلال واقعی برخوردار نبود. در واقع، او بود

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  06| محاسبه حق الزحمه کارمند با توجه به قرارداد وی متفاوت است