فرار از متولدgativité

شما می خواهید منفی را که شما را سرنگون می کند پایان دهد و شما نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید؟

احساسات منفی خود و کسانی که در اطراف ما هستند را تحت تاثیر قرار می دهد.

نگرش قادر به تبدیل شدن یک روز ساده به یک کابوس است و می تواند یک استرسور، اضطراب یا حتی بدتر باشد ...

با اجازه دادن به خودتان از طریق این احساسات غرق خواهید شد، شما اجازه می دهید خشم مستقیم به شما و فرصت های ترساندن در زندگی خود را خوشحال باشید، هر دو حرفه ای و شخصی.

حتی برای شخصیت هایی که دارای طبیعت مثبت هستند، هیچکس ایمن نیست که از این انرژی منفی آغشته شود.

یک قرار ملاقات در دندانپزشک؟ مصاحبه شغلی این بعد از ظهر برنامه ریزی شده است؟ یک آزمون برای گذراندن؟ افکار ما بدترین شرایط را پیش بینی می کنند و این شرایط می تواند بسیار سریع باعث تحریک اضطراب شود.

توانایی فرار از منفی بودن یک منبع عالی برای توسعه توانایی ها و عزت نفس است.

این راه حل از آسمان و جهان خارج نمی افتد، در شماست.

آیا صبر نیست، پیدا کردن در این فیلم از 4 دقیقه، راه حل ها و مشاوره است که تاثیر منفی در زندگی شما محدود ... و تمام است که فقط در 5 نقطه:

1) قدردانی : یک منبع ضروری برای توانایی های شخصی و حرفه ای شما!

2) امواج منفی : تشخیص و محافظت از خود از امواج منفی!

3) جاذبه : افکار منفی منفی را جذب می کنند، واکنش نشان می دهند.

4) خارجی سازی : به خوبی شناخته شده است، به اعتماد به نفس در دهان به عنوان در نوشتن اجازه می دهد برای حرکت به جلو و تبدیل صفحه. فکر کنید که تمام انرژی های منفی که شما را سرکوب می کنند تخلیه کنید.

READ  ترس از نگاه دیگران - اسرار مبارزه با آن چیست؟

5) تجسم : شرایط مثبت را تصور کنید یک مکان، یک چشم انداز، یک وضعیت ... خود را در تخیل خود رها کنید و خودتان را خوب کنید.

رفاه شما علاوه بر اینکه منبع فوق العاده ای برای توسعه روابط و عزت نفس شماست، یک اولویت است.