چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

سیستم Pro-A به طور خاص امکان تهیه ، از طریق آموزش یا از طریق VAE ، صدور گواهینامه ای را که در لیست توافق نامه شعبه گسترده ای وجود دارد ، تهیه می کند که معیارهای تغییر شدید فعالیت و خطر ابتلا را در نظر می گیرد. منسوخ شدن مهارت ها

برای بخش غذا ، موارد زیر را دنبال کنیدتوافقنامه 21 ژانویه 2020 (منتشر شده در OJ در 14 نوامبر 2020) ، OCAPIAT به شما یک a راهنمای تعاملی برای پیدا کردن راه خود:

در نقشه برداری جدید 208 گواهینامه حرفه ای واجد شرایط Pro-A. با توجه به 2 معیار: عملکرد در شرکت (تولید ، نگهداری ، منابع انسانی) و حرفه ای که توسط کارمند انجام می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Pro A ، از شما دعوت می کنیم با ما مشورت کنید بخش مربوطه با صفحه ارائه دستگاه

 

READ  مبانی مدیریت پروژه: تغییر