សំបុត្រ របាយការណ៍គម្រោង នាទី និងសំបុត្រគ្រប់ប្រភេទ។ តើអ្នកកំពុងស្វែងរកការបណ្តុះបណ្តាលដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីបង្កើនជំនាញទំនាក់ទំនងជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់អ្នកមែនទេ?

ជាពិសេសនៅកន្លែងធ្វើការសមត្ថភាពក្នុងការសរសេរឯកសារដែលមានគុណភាពនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេចធ្លោ។ ជំនាញ​សរសេរ​គឺជា​គន្លឹះ​ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ​ដើម្បី​បង្ហាញ​រូបភាព​នៃ​វិជ្ជាជីវៈ។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ ភាព​ខ្វះខាត​ក្នុង​ផ្នែក​នេះ​អាច​បង្កើត​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​សម្រាប់​អសមត្ថភាព។

ប្រសិនបើឯកសាររបស់អ្នកទាំងអស់ត្រូវបានសរសេរជាភាសាបារាំងដែលខូច ហើយមិនសមស្របទាំងស្រុងពីទស្សនៈនៃខ្លឹមសារ និងទម្រង់។ ការមើល ឬពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានសម្រាប់ផលិតការសរសេរប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ គឺជាគំនិតដ៏ល្អមួយ។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

អាន  ប្រធានស្រាវជ្រាវ, វិជ្ជាជីវៈស្រាវជ្រាវ