සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ OpenClassrooms වාරික පුහුණුව

තොරතුරු පද්ධතිවල සංකීර්ණත්වය අඛණ්ඩව වර්ධනය වේ. ඒවා ආරක්ෂා කිරීමට සහ සයිබර් ප්‍රහාර වැලැක්වීමට ආරක්ෂක පාලන ක්‍රම තිබීම වැදගත් වේ. අවදානම් සහ සයිබර් ප්‍රහාර හඳුනාගෙන ඒවාට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා තොරතුරු පද්ධති අධීක්‍ෂණය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

මෙම පා course මාලාවේදී, ඔබ අධීක්ෂණ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයක් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද සහ අවදානම් හඳුනා ගන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගනු ඇත. ලොග විශ්ලේෂණය කරන ආකාරය සහ ඔබේ පද්ධතියට එරෙහිව ප්‍රහාර අවස්ථා අනුකරණය කරන ආකාරය අපි ඔබට පියවරෙන් පියවර පෙන්වන්නෙමු.

පළමුව, ඔබ නිරීක්ෂණය යනු කුමක්දැයි ඉගෙන ගනු ඇත. එවිට ඔබට ලඝු-සටහන් එකතු කර විශ්ලේෂණය කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් ලැබෙනු ඇත. XNUMX වන කොටසේදී, ඔබ ELK පැකේජය භාවිතයෙන් ආරක්ෂක තොරතුරු සහ සිදුවීම් කළමනාකරණය (SIEM) පද්ධතියක් නිර්මාණය කර හඳුනාගැනීමේ රීති නිර්මාණය කරනු ඇත. අවසාන වශයෙන්, ඔබ ප්‍රහාර අවස්ථා නිර්වචනය කර ATT&CK වගු භාවිතයෙන් ලුහුබඳිනු ඇත.

ඔබේ පද්ධතිය වඩා හොඳින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කළමනාකරණ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයක් නිර්මාණය කිරීමට ඔබට අවශ්‍යද? එසේ නම්, ඔබ මෙම පාඨමාලාව හැදෑරිය යුතුය.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න→

කියවන්න  පරිපාලන කළමනාකරණයේ මූලික කරුණු