ටැගය: ව්‍යවසායකත්ව නොමිලේ පුහුණුව

TÉLUQ විශ්වවිද්‍යාලයේ නොමිලේ කළමනාකරණ පුහුණුව

TÉLUQ විශ්ව විද්‍යාලය සමඟ කළමනාකරණය සොයා ගැනීම වත්මන් යුගය සනිටුහන් වන්නේ...

තව කියවන්න

සුදු ලේබල් ඩිජිටල් නිෂ්පාදන අලෙවිය සමඟින් ඔබේ මාර්ගගත ව්‍යාපාරය ඉහළ නංවන්න

ඩිජිටල් ලෝකයේ සුදු ලේබල් ඩිජිටල් නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීමේ අවස්ථාව...

තව කියවන්න

ආකෘති නිර්මාණය නොකර අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න: සාර්ථකත්වයේ රහස් සොයා ගන්න

අලෙවිය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඔබේ ලාභදායී ස්ථානය සොයාගෙන නිවැරදි නිෂ්පාදන තෝරන්න ...

තව කියවන්න

SWOT විශ්ලේෂණය සමඟ උපාය මාර්ගික සැලසුම්: ඔබේ ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශයකි

ව්‍යවසායකයින් සඳහා උපාය මාර්ගික සැලසුම් සහ SWOT විශ්ලේෂණයේ වැදගත්කම...

තව කියවන්න

HP LIFE වෙතින් නොමිලේ මාර්ගගත පුහුණුවක් සමඟින් විකුණුම් අපේක්ෂා කිරීමේ කලාව ප්‍රගුණ කරන්න

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා විකුණුම් අනාවැකිවල වැදගත්කම තේරුම් ගන්න විකුණුම් අනාවැකි...

තව කියවන්න

නොමිලේ මාර්ගගත පුහුණුව සමඟ ඵලදායී ලෙස බඳවා ගන්නා ආකාරය ඉගෙන ගන්න "කාර්ය මණ්ඩලය කුලියට ගන්න"

පුහුණුව ඉදිරිපත් කිරීම "කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම" බඳවා ගැනීම අංගයකි...

තව කියවන්න

මෙම මාර්ගගත පුහුණුව සමඟ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරන්න

බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවයේ අභියෝග අවබෝධ කර ගැනීම මෙම මාර්ගගත පුහුණුවේදී සාකච්ඡා කරන්න...

තව කියවන්න

මෙම පුහුණුව සමඟ ඔබේ ඉන්වෙන්ටරි කළමනාකරණය ප්‍රශස්ත කරන්න

ඉන්වෙන්ටරි කළමනාකරණය සාර්ථක ව්‍යාපාරයක ප්‍රධාන අංගයක් වන නිසා එය...

තව කියවන්න

මෙම පුහුණුවට ස්තූතිවන්ත වන පරිදි මූල්‍යකරණය සෙවීම ප්‍රගුණ කරන්න

තරඟකාරී ආර්ථික පරිසරයක් තුළ සුදුසු අරමුදල් මූලාශ්‍ර හඳුනා ගන්න,...

තව කියවන්න

පුහුණුව තුළින් විකුණුම්වල මූලික කරුණු ප්‍රගුණ කරන්න

සාර්ථක අලෙවියක ප්‍රධාන අංග විකුණුම්වල සාර්ථකත්වය ප්‍රගුණ කිරීම මත පදනම් වේ...

තව කියවන්න

පාරිභෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණය ප්‍රගුණ කිරීම

පාරිභෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණයේ වැදගත්කම අවබෝධ කර ගන්න පාරිභෝගික සබඳතා කළමනාකරණය...

තව කියවන්න

Growth Engine සමඟ ඔබේ ව්‍යාපාර වර්ධනය ඉහළ නංවන්න

ඔබේ ව්‍යාපාර ව්‍යාප්තිය සඳහා වර්ධන ධාවකයන් හඳුනා ගන්න...

තව කියවන්න
පැටවීම

පරිවර්තනය

පරිවර්තනය