මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

ඔබගේ ෆෝල්ඩර සහ ගොනු ගබඩා කිරීමට, සුරක්ෂිත කිරීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමට Office 365 සමඟ OneDrive භාවිතා කරන්න. ඔබගේ ලේඛන, පින්තූර සහ අනෙකුත් දත්ත වේදිකාව හරහා සරලව බෙදා ගැනීමට, වෙනස් කිරීමට හෝ ගෙන යාමට හැකිය. ලේඛනයක් මත එකට වැඩ කරන්න සහ ස්මාර්ට් ෆෝන්, පරිගණක හෝ වෙනත් ඕනෑම උපකරණයක් වැනි ඔබේ සියලු උපාංගවලින් සම-සංස්කරණය කරන්න. සීමිත වෙබ් සම්බන්ධතාවයක් සමඟ වුවද, සමමුහුර්තකරණය ඔබට ඔබගේ ක්‍රියාවන් කරගෙන යාමට ඉඩ සලසයි...

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න →

කියවන්න  පිරිසැලසුම සහ සංයුතිය සොයා ගන්න