Tlač priateľské, PDF a e-mail

Náhrada za čiastočnú činnosť

Odmena vyplatená zamestnancovi

S prihliadnutím na zdravotnú situáciu sa vstup do platnosti reformovaného systému čiastočnej činnosti zvykového práva (pôvodne plánovaný na 1. novembra 2021) nakoniec posúva na 1. januára 2021. Do 31. decembra 2020 teda bude príspevok na čiastočnú činnosť vyplácaný zamestnávateľom zamestnancovi zostáva pevne stanovený na 70% hrubej hodinovej referenčnej odmeny (Labor C., čl. R. 5122-18).

Vyhláška č. 2020-1316 tiež poskytuje podrobnosti o súhrne vyrovnávacieho príspevku za platenú dovolenku a príspevku za čiastočnú činnosť. Od 1. novembra, keď je náhradné voľno splatné vo forme vyrovnávacieho príspevku, sa tento príspevok vypláca popri príspevku na čiastočnú činnosť.

Od 1. januára 2021 sa sadzba zvyšuje na 60% referenčnej hodinovej mzdy; pričom referenčný plat je obmedzený na 4,5-násobok minimálnej hodinovej mzdy. V zásade už nebude existovať zvýšená náhrada v prospech chránených sektorov.

Pokiaľ ide o otázku výpočtu náhrady, vo vyhláške č. 2020-1316 z 30. októbra 2020 sa stanovujú podmienky výpočtu náhrady pre zamestnancov, ktorí dostávajú prvky pohyblivej náhrady alebo sú vyplácaní nepravidelne.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Stravovanie počas Covid-19: zamestnanci sa môžu stravovať v pracovných priestoroch