Tlač priateľské, PDF a e-mail

Nadčasy: princíp

Nadčasy sú hodiny odpracované nad rámec zákonného pracovného času 35 hodín (alebo čas považovaný za rovnocenný) pre zamestnanca na plný úväzok.

Nadčasy vedú k zvyšovaniu platov. Toto zvýšenie je stanovené v zmluve o spoločnosti alebo, ak to nie je možné, v dohode o pobočke. Dohoda o spoločnosti má prednosť pred dohodou o pobočke. Miera prirážok nemôže byť nižšia ako 10%.

Ak chýba zmluvné ustanovenie, vedie nadčas k zvýšeniu platov o:

25% za prvých 8 hodín nadčasov; 50% na nasledujúce hodiny. Nadčasy: nevedú iba k výplatám poistného

Nadčasy vedú k nároku na zvýšenie platu alebo prípadne na rovnocenný náhradný odpočinok (Zákonník práce, čl. L. 3121-28).

Na výplatnej páske sa uvádza počet pracovných hodín, ktorých sa mzda týka. Ak zamestnanec pracuje nadčas, na jeho výplatnej páske musíte rozlišovať medzi hodinami platenými bežnou sadzbou a hodinami, ktoré zahŕňajú zvýšenie nadčasov (Zákonník práce, čl. R. 3243-1).

Platba poistného nie

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  VAE Transitions pro a financovanie OPCO: predĺženie do roku 2021