Tlač priateľské, PDF a e-mail

Nemocenské: oznámiť to čo najskôr zamestnávateľovi

Zamestnanec na nemocenskej dovolenke musí v prvom rade a čo najskôr informovať svojho zamestnávateľa. Bez ohľadu na použité prostriedky (telefón, e-mail, fax), majú výhodu, s výnimkou prípadu priaznivejších zmluvných alebo zmluvných ustanovení, maximálne 48 hodín na to, aby mohli konať. Ďalej je povinný odôvodniť svoju neprítomnosť zaslaním a lekárske potvrdenie o práceneschopnosti. Toto osvedčenie (formulár Cerfa č. 10170 * 04) je dokument vypracovaný sociálnym zabezpečením a vyplnený lekára bytie konzultácie. Skladá sa z troch zložiek: dve sú určené pre fond primárneho zdravotného poistenia (CPAM), jedna pre zamestnávateľa.

Osvedčenie sa musí zaslať zamestnávateľovi (časť 3 formulára) v lehotách stanovených v kolektívnej zmluve alebo, ak to nie je možné, v „primeranej lehote“. Ak sa chcete vyhnúť akýmkoľvek sporom, je vždy lepšieposlať svoju práceneschopnosť do 48 hodín.

Rovnako máte iba 48 hodín na to, aby ste poslali 1. a 2. časť svojej práceneschopnosti lekárskej službe vo vašom fonde zdravotného poistenia.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Život vo Francúzsku - B1