Tlač priateľské, PDF a e-mail

Učňovská zmluva: porušenie zmluvy

Učňovská zmluva je pracovná zmluva, ktorou sa vy ako zamestnávateľ zaväzujete poskytnúť učňovi odborné vzdelávanie, čiastočne poskytované v spoločnosti a čiastočne v stredisku učňovského vzdelávania (CFA) alebo v učebnej sekcii.

Slobodne zasiahnuť môže ukončenie učňovskej zmluvy, či už počas prvých 45 dní, či už po sebe nasledujúcich alebo iných, praktických školení v spoločnosti uskutočňovaných učňom.

Po uplynutí tejto lehoty prvých 45 dní môže dôjsť k ukončeniu zmluvy iba na základe písomnej dohody podpísanej oboma stranami (Zákonník práce, čl. L. 2-6222).

Ak nedôjde k dohode, možno začať konanie o prepustení:

v prípade vyššej moci; v prípade závažného zneužitia úradnej moci učňom; v prípade smrti zamestnávateľa, učňovského učiteľa v rámci spoločnosti s jednou osobou; alebo pre neschopnosť učňa vykonávať živnosť, na ktorú sa chcel pripraviť.

K ukončeniu učňovskej zmluvy môže dôjsť aj z podnetu učňa. Je to rezignácia. Najskôr musí požiadať sprostredkovateľa konzulárnej komory a rešpektovať výpovednú lehotu.

Učňovská zmluva: ukončenie po vzájomnej dohode strán

Ak ty…

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Teleworking: akčný plán prefektov na zvýšenie účinnosti jeho odvolania