Tlač priateľské, PDF a e-mail

Tento MOOC je určený pre študentov, ktorí končia stredoškolské štúdium (rétor, terminál a pod.) a pripravujú sa na vstup do vysokoškolského cyklu na strednej alebo vysokej škole. Vďaka tomuto nástroju budete môcť vyplniť všetky medzery pred začiatkom ďalšieho cyklu štúdia. Najmä ak sa pripravujete na prijímaciu skúšku na štúdium medicíny a zubného lekárstva alebo na akýkoľvek iný prijímací test, budete môcť objaviť potrebné zdroje, ktoré vám pomôžu pri výkone v mechanike. Tento MOOC môže byť tiež užitočný, ak ste zapísaní v prvom ročníku vysokoškolského štúdia a máte problémy so štúdiom fyziky. Vďaka našim skúsenostiam s vedením študentov na vysokej škole a v prípravných činnostiach sú nám bežné ťažkosti študentov známe. Podľa toho sme vybudovali tento MOOC, najmä konfrontáciou študenta s jeho reprezentáciami a vopred vytvorenými predstavami.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  MOOC Včely a životné prostredie