Tlač priateľské, PDF a e-mail

Toto školenie je zamerané na publikum, ktoré chce získať základné znalosti, ktorými sa riadi sociálna činnosť vykonávaná miestnymi orgánmi.

Pochopte, ako sa zrodila a vyvíjala sociálna činnosť; ako decentralizácia úplne prekomponovala tento sektor; ako v roku 2000 sprevádzali hlavné zákony týkajúce sa rôznych sektorov sociálnej činnosti veľké spoločenské zmeny, ako je starnutie populácie, masifikácia a heterogenita problémov zamestnanosti, premeny rodinných jednotiek, objavenie sa javov sociálnej núdze , úprava zohľadňovania miesta ľudí orgánmi verejnej moci.

Ako veľké legislatívne otrasy za posledných päť rokov (zákon MAPTAM, zákon Notre) otriasli tradičnými oblasťami pôsobnosti miestnych orgánov; ako nás napokon hlavné zmeny, ktoré dnes fungujú (globalizácia, digitál, energetika, environmentálne zmeny atď.), pozývajú zamyslieť sa nad premenami sociálnej činnosti: to sú výzvy tohto online seminára.

Bude sa tiež snažiť opísať hlavné mechanizmy, ktoré fungujú v rámci týchto verejných politík, ako aj úlohu aktérov.

READ  Slovník SOS: ako začať konverzáciu vo všetkých jazykoch?