Përdorimi i një liste plumbash mund të jetë i rëndësishëm për të përmirësuar lexueshmërinë e një teksti dhe për ta bërë më të lehtë për tu kuptuar. Kështu, shpesh përdoret kur paragrafi është shumë kompleks ose shumë i gjatë. Kështu ju lejon të renditni kushtet, të renditni shembuj, etj. Atëherë lind problemi i përdorimit të tij. Duhet të dihen pikësimet e duhura dhe të gjitha rregullat që duhet të merren parasysh për ta futur atë në mënyrë korrekte.

Çfarë është një çip?

Një plumb është një simbol që ju lejon të dini se jeni duke lëvizur nga një element ose grup elementesh në një tjetër. Ne bëjmë dallimin midis plumbave që janë të numëruar dhe të tjerëve që nuk janë. Të parat quhen edhe plumba të porositur dhe të dytat plumba të pa porositur.

Në një listë të pa renditur me plumba, çdo paragraf fillon me një plumb. Shumë kohë më parë, çipi u reduktua në një vijë të shpejtë, por sot një model i madh është në dispozicionin tuaj, disa më të matur se të tjerët. Në një listë të plumbave të numëruar, një numër ose shkronjë duhet të paraprijnë plumbin në fjalë.

Zakonisht, lista e plumbave me numër përdoret për të theksuar renditjen e numërimit. Për shembull, nëse një listë me numër të shënuar rendit kushtet që duhet të plotësohen për të hyrë në një dosje, nuk mund të filloni me asnjë kusht. Nga ana tjetër, kur lista nuk renditet, supozohet se të gjithë elementët janë të këmbyeshëm. Ndonjëherë gjëra të tilla si rendi alfabetik përdoren për t'i renditur ato.

Rregullat që duhen ndjekur

Një listë e plumbave ndjek logjikën vizuale. Prandaj, duhet të jetë e këndshme për t'u parë dhe mbi të gjitha e qëndrueshme. Kjo është e vërtetë edhe për listën e plumbave të parenditur. Konsistenca ka të bëjë me elemente specifike siç janë përdorimi i të njëjtit lloj plumbi në një numërim, përdorimi i pikësimit të njëjtë dhe zgjedhja e pohimeve të së njëjtës natyrë. Në të vërtetë, nuk mund të përdorni periudha për disa elemente dhe presje për disa të tjerë. Alsoshtë gjithashtu e rëndësishme të njoftohet renditja me një frazë njoftimi që ndërpritet nga një zorrë e trashë.

LEXO  Shabllon letre për të kërkuar një paradhënie ose një depozitë

Gjithmonë është në këtë logjikë të koherencës vizuale që nuk mund të përdorni fjali të një forme të ndryshme ose të një kohe të ndryshme. Ju gjithashtu nuk mund të përzieni emrat dhe foljet në paskajore. Një hile do të ishte favorizimi i foljeve vepruese në dëm të foljeve të gjendjes.

Shenjat e pikësimit të saktë

Ju keni zgjedhjen midis disa pikësimeve. Vetëm, do të duhet të siguroni qëndrueshmëri. Kështu do të jetë e nevojshme të përdorni shkronjën e madhe për secilin numërim nëse vendosni një periudhë për secilin element. Nëse zgjidhni presje ose pikëpresje, duhet të përdorni shkronjë të vogël pas secilit plumb dhe të vendosni një fund në fund. Kështu që ju filloni një fjali të re me një shkronjë të madhe për të vazhduar paragrafin ose për të filluar një pjesë të re.

Shkurtimisht, nëse një listë me plumba lejon lexuesin të ketë referenca në një tekst të gjatë, do të ishte jo konsistente të mos respektojë disa rregulla pa të cilat lexueshmëria do të minohej.