உங்கள் ஜிமெயில் அனுபவத்தை மேம்படுத்துவதற்கு அவசியமான கீபோர்டு ஷார்ட்கட்கள்

விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள் Gmail இல் உங்கள் தினசரி பணிகளை விரைவுபடுத்துவதற்கான சிறந்த வழி. தெரிந்துகொள்ள மிகவும் பயனுள்ள சில குறுக்குவழிகள் இங்கே:

 • மின்னஞ்சல்களை காப்பகப்படுத்தவும் : தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மின்னஞ்சலை விரைவாகக் காப்பகப்படுத்த “E” ஐ அழுத்தவும்.
 • மின்னஞ்சலை எழுதுங்கள் : புதிய மின்னஞ்சலை உருவாக்குவதற்கான சாளரத்தைத் திறக்க “C” ஐ அழுத்தவும்.
 • குப்பைக்கு அனுப்பு : தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மின்னஞ்சலை நீக்க “#” ஐ அழுத்தவும்.
 • அனைத்து உரையாடல்களையும் தேர்ந்தெடுக்கவும் : தற்போதைய பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து உரையாடல்களையும் தேர்ந்தெடுக்க “*+A” ஐ அழுத்தவும்.
 • அனைவருக்கும் பதிலளிக்கவும் : மின்னஞ்சலைப் பெறுபவர்கள் அனைவருக்கும் பதிலளிக்க "To" ஐ அழுத்தவும்.
 • பதில் : மின்னஞ்சல் அனுப்புபவருக்கு பதிலளிக்க, "R" ஐ அழுத்தவும்.
 • புதிய சாளரத்தில் பதிலளிக்கவும் : புதிய மறுமொழி சாளரத்தைத் திறக்க “Shift+A” ஐ அழுத்தவும்.

இந்த குறுக்குவழிகள் உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும் மற்றும் Gmail ஐப் பயன்படுத்தும் போது உங்கள் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்தும். உங்கள் ஜிமெயில் அனுபவத்தைப் பெற, அவற்றைத் தவறாமல் பயன்படுத்தவும். அடுத்த பகுதியில், உங்கள் இன்பாக்ஸில் தேர்ச்சி பெறுவதற்கு இன்னும் பல குறுக்குவழிகளைக் கண்டுபிடிப்போம்.

உரை வடிவமைத்தல் மற்றும் மின்னஞ்சல்களை உருவாக்குவதற்கான விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள்

உரையை வடிவமைப்பதற்கும் மின்னஞ்சல்களை உருவாக்குவதற்கும் விசைப்பலகை குறுக்குவழிகளில் தேர்ச்சி பெறுவது, மேலும் ஈர்க்கக்கூடிய மற்றும் தொழில்முறை செய்திகளை உருவாக்க உங்களை அனுமதிக்கும். மின்னஞ்சல்களை எழுதுவதற்கு சில பயனுள்ள விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள் இங்கே:

 • உரை சாய்வாக உருவாக்கவும் : உரையை சாய்வு செய்ய “Ctrl+I” (Windows) அல்லது “⌘+I” (Mac) ஐப் பயன்படுத்தவும்.
 • உரையை தடிமனாக ஆக்குங்கள் : உரையை தடிமனாக மாற்ற “Ctrl+B” (Windows) அல்லது “⌘+B” (Mac) ஐப் பயன்படுத்தவும்.
 • உரையை அடிக்கோடு : உரையை அடிக்கோடிட, “Ctrl+U” (Windows) அல்லது “⌘+U” (Mac) ஐப் பயன்படுத்தவும்.
 • ஸ்டிரைக்த்ரூ உரை : உரையைத் தாக்க, “Alt+Shift+5” (Windows) அல்லது “⌘+Shift+X” (Mac) ஐப் பயன்படுத்தவும்.
 • இணைப்பைச் செருகவும் : ஹைப்பர்லிங்கைச் செருக, “Ctrl+K” (Windows) அல்லது “⌘+K” (Mac) ஐப் பயன்படுத்தவும்.
 • மின்னஞ்சலில் Cc பெறுநர்களைச் சேர்க்கவும் : CC பெறுநர்களைச் சேர்க்க “Ctrl+Shift+C” (Windows) அல்லது “⌘+Shift+C” (Mac) ஐப் பயன்படுத்தவும்.
 • மின்னஞ்சலில் Bcc பெறுநர்களைச் சேர்க்கவும் : "Ctrl+Shift+B" (Windows) அல்லது "⌘+Shift+B" (Mac) ஐப் பயன்படுத்தி கார்பன் நகல் பெறுபவர்களைக் கண்மூடித்தனமாகப் பார்க்கவும்.
படிப்பதற்கான  வணிகத்திற்கான Gmail இல் காப்பகப்படுத்தவும் அல்லது நீக்கவும்: வழிகாட்டி

இந்த குறுக்குவழிகள் உங்கள் செய்திகளின் விளக்கக்காட்சியை மேம்படுத்தும் அதே வேளையில் மின்னஞ்சல்களை வேகமாகவும் திறமையாகவும் எழுத உதவும். இந்தக் கட்டுரையின் மூன்றாம் பகுதியில், ஜிமெயிலுக்குச் செல்லவும் உங்கள் இன்பாக்ஸை நிர்வகிக்கவும் உங்களுக்கு உதவ இன்னும் பல விசைப்பலகை குறுக்குவழிகளை ஆராய்வோம்.

ஜிமெயில் வழிசெலுத்துவதற்கும் உங்கள் இன்பாக்ஸை நிர்வகிப்பதற்கும் விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள்

மின்னஞ்சல்களை எழுதுவதற்கான குறுக்குவழிகளுடன் கூடுதலாக, ஜிமெயிலுக்குச் செல்லவும் உங்கள் இன்பாக்ஸை நிர்வகிக்கவும் உதவும் விசைப்பலகை குறுக்குவழிகளை அறிந்து கொள்வது முக்கியம். உங்கள் இன்பாக்ஸை திறம்பட நிர்வகிப்பதற்கான சில அத்தியாவசிய விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள் இங்கே:

 • இன்பாக்ஸில் தேடவும் : தேடல் பட்டியைத் திறந்து மின்னஞ்சலை விரைவாகக் கண்டறிய “/” ஐப் பயன்படுத்தவும்.
 • மின்னஞ்சல்களை காப்பகப்படுத்தவும் : தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல்களை காப்பகப்படுத்த “E” ஐப் பயன்படுத்தவும்.
 • குப்பைக்கு அனுப்பு : தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல்களை குப்பைக்கு நகர்த்த “#” ஐப் பயன்படுத்தவும்.
 • அனைத்து உரையாடல்களையும் தேர்ந்தெடுக்கவும் : பட்டியலில் உள்ள அனைத்து உரையாடல்களையும் தேர்ந்தெடுக்க "*+A" ஐப் பயன்படுத்தவும்.
 • மின்னஞ்சல்களை முக்கியமானதாகக் குறிக்கவும் : தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல்களை முக்கியமானதாகக் குறிக்க “= அல்லது +” ஐப் பயன்படுத்தவும்.
 • மின்னஞ்சல்களை முக்கியமில்லை எனக் குறிக்கவும் : தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல்களை முக்கியமில்லை எனக் குறிக்க “–” ஐப் பயன்படுத்தவும்.
 • மின்னஞ்சலை படித்ததாகக் குறிக்கவும் : தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல்களை படித்ததாகக் குறிக்க “Shift+I” ஐப் பயன்படுத்தவும்.
 • மின்னஞ்சலை படிக்காததாகக் குறிக்கவும் : தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல்களை படிக்காததாகக் குறிக்க “Shift+U” ஐப் பயன்படுத்தவும்.

இந்த விசைப்பலகை குறுக்குவழிகளில் தேர்ச்சி பெறுவதன் மூலம், நீங்கள் செல்லவும் நிர்வகிக்கவும் முடியும் உங்கள் ஜிமெயில் இன்பாக்ஸ் விரைவாகவும் திறமையாகவும். மற்ற விசைப்பலகை குறுக்குவழிகளை ஆராய்ந்து அவற்றை மனப்பாடம் செய்து பயிற்சி செய்யுங்கள். "Shift+?" அழுத்துவதன் மூலம் விசைப்பலகை குறுக்குவழிகளின் முழுப் பட்டியலையும் பார்க்கலாம். ஜிமெயிலில். இந்தப் பட்டியல், கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து குறுக்குவழிகளையும் எளிதாக அணுகவும், உங்கள் ஜிமெயில் அனுபவத்தை மேம்படுத்த அவற்றைப் பயன்படுத்தவும் உங்களை அனுமதிக்கும்.

படிப்பதற்கான  ஜிமெயில் தனிப்பட்ட vs ஜிமெயில் எண்டர்பிரைஸ்: வித்தியாசத்தைப் புரிந்துகொள்வது