قانون همیشه شما را مجذوب خود کرده است. این راهی است که شما می خواهید انتخاب کنید.

اما آیا مطمئن هستید که حق با شماست؟ چگونه می دانید که آیا مطالعه رویاهای شما قرار است به یک کابوس تبدیل شود؟ فوراً خود را در قلب این جهان شگفت انگیز برای برخی غوطه ور کنید، برای برخی دیگر هرمتیک.

بیایید و راز دوره ها، زندگی دانشجویی و حرفه های حقوقی را با دانشگاه Panthéon-Assas کشف کنید. و به این سوال مهم بی پاسخ نمانید: "آیا واقعا قانون برای من است؟" "

قالب

این MOOC با آزادی کامل سازماندهی به شما ارائه می شود. مطالب به 5 بخش تقسیم شده است. شما می توانید آنها را به هر ترتیب و زمانی که مناسب شماست برای هشت ماه دنبال کنید!

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مبانی برنامه نویسی