چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

بسیاری از شما در اولین جلسه این MOOC که آوریل گذشته راه اندازی شد، این مسیر کشف را در صنعت دنبال کردید و ما از شما سپاسگزاریم!

بنابراین در این جلسه دوم MOOC، شما از کشف یک نسخه افزوده تر با هدف همیشه ارائه صنعت، و به ویژه صنعت آینده در جنبه های مختلف آن لذت خواهید برد. فرصت های شغلی ممکن

 

چه دانش آموز دبیرستانی، چه دانش آموز کالج، دانشجو، بزرگسال حقوق بگیر یا بازآموزی، هدف این MOOC کسب درک بهتر از بخش های ارائه شده و معاملات با هدف کمک به شماست.orienter دولت'خبرچین به لطف مجموعه ای از MOOC ها که این دوره بخشی از آن است که ProjetSUP نام دارد.

محتوای ارائه شده در این دوره توسط تیم های آموزشی از آموزش عالی با مشارکت Onisep تولید شده است. بنابراین می توانید مطمئن باشید که محتوا قابل اعتماد است که توسط متخصصان این حوزه ایجاد شده است.

 

این MOOC یک است مسیر کشف که به شما کمک می کند بخش صنعتی را بهتر بشناسید، که هنوز هم اغلب کلیشه های منفی مرتبط با سختی کار، مشاغل غیرجذاب و عدم احترام به محیط زیست را منتقل می کند. این موارد پیشینی ممکن است در زمان معینی با واقعیتی مطابقت داشته باشند، اما شما واقعیت امروز در دنیای صنعت را بهتر درک خواهید کرد و به ویژه تمام موارد را در نظر خواهید گرفت. چشم اندازها و امکانات صنعت فرداو این با آشنایی با مفهوم صنعت آینده یا 4.0!

ما به تمام سوالات شما پاسخ خواهیم داد: صنعت چیست؟ منظور ما از صنعت آینده چیست؟ چگونه در آنجا کار می کنید؟ دامنه مشاغلی که در آنجا یافت می شود چیست؟ چگونه به این حرفه ها دسترسی پیدا می کنید؟

READ  کیت تماس به زبان های شرقی: عربی

تجارت صنعت هستند تقسیم عددی بر مضرب، آنها برای همه در نظر گرفته شده اند، زن، مرد، فارغ التحصیل، غیر فارغ التحصیل، پیر و جوان، با یک ویژگی مشترک، آنها هستند. بتونو از طریق آموزش، عالی ارائه می دهند فرصت های توسعه. این مشاغل به خلاقیت شما افتخار می کنند و اگر به دنبال معنا بخشیدن به حرفه حرفه ای خود هستید، به جای درستی آمده اید!

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید