زندگی روزمره یک اقیانوس شناس چگونه است؟ آیا برای انجام یک "حرفه دریانوردی" باید پاهای دریایی داشته باشید؟ علاوه بر این، فراتر از دریانوردان، چه حرفه هایی با دریا مرتبط هستند؟ و برای تمرین آنها چه دوره هایی را دنبال کنیم؟

بسیاری از حرفه های مربوط به دریا در خشکی انجام می شود، گاهی اوقات حتی صدها کیلومتر از ساحل فاصله دارد. این MOOC با هدف برجسته کردن تنوع فعالیت ها در بخش دریایی، آنها را با توجه به چهار نگرانی اصلی اجتماعی: حفظ، توسعه، تغذیه و ناوبری روشن می کند.

چگونه می توان برای مقابله با چالش های ناشی از حفظ منابع دریایی، توسعه فعالیت ها در سواحل یا انرژی های تجدیدپذیر دریایی مشارکت کرد؟ فراتر از مهندسان و تکنسین ها، چرا اقتصاددانان، جغرافیدانان، حقوقدانان، قوم شناسان و زمین شناسان نیز در خط مقدم مقابله با چالش های ناشی از افزایش آسیب پذیری مناطق ساحلی هستند؟

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  علوم انسانی سلامت