دیجیتالی شدن جهان نه تنها بر فعالیت های تجاری شرکت ها، بلکه بر رفتار مصرف کنندگان نیز تأثیر می گذارد.

حضور موفق آنلاین برای رشد یک کسب و کار بسیار مهم است.

در بازار رقابتی امروز، سازگاری با روندهای دیجیتال ضروری است.

حسابرسی از طریق حسابرسی به شرکت ها کمک می کند تا موقعیت خود را در اینترنت و رسانه های اجتماعی روشن کنند و تصمیمات درستی در مورد حضور دیجیتال خود بگیرند.

این دوره بر چگونگی دستیابی به این هدف تمرکز دارد.

  • حسابرسی دیجیتال به شما کمک می کند تا استراتژی موجود خود را بهبود بخشید و تصمیمات جدیدی بگیرید:

 

  • به شما کمک می کند تا تشخیص دهید چه کارهایی باید انجام شود و چه چیزی باید در دراز مدت تغییر کند.

 

  • یک عنصر مهم و محوری در استراتژی آینده شما خواهد بود.

 

  • اثربخشی عناصر مختلف خط مشی آنلاین شما، تصمیمات اتخاذ شده بر اساس استراتژی بازاریابی دیجیتال شما، کیفیت و کارایی فعالیت های انجام شده و مهارت ها و منابع مورد استفاده را بررسی می کند.

 

  • بلوغ دیجیتالی کسب و کار شما را در نظر نمی گیرد (که هم برای بازاریابی و هم برای آینده کسب و کار شما مهم است).

 

متوجه خواهید شد که انجام ممیزی دیجیتال کامل آسان نیست. با این حال، یک رویکرد جامع ضروری است.

به آموزش رایگان در Udemy→→→ ادامه دهید

READ  فروشگاه Dropshipping ایجاد کنید (در 60 دقیقه)