آموزش عالی OpenClassrooms کاملا رایگان

حرفه شما هر چه باشد، کیفیت روابط تجاری و اعتماد به شرکای داخلی و خارجی از عوامل مهم موفقیت و رضایت شما هستند. این دوره به شما کمک می کند تا عقل خود را حفظ کنید و در ارائه خدمات به تفکر رو به جلو مسلط شوید.

در این دوره، یاد خواهید گرفت که موقعیت خود را درک کنید، تماس های روزانه خود را تجزیه و تحلیل کنید تا روابط را عمیق تر کنید و موقعیت های دشوار، به ویژه موقعیت های احساسی قوی را مدیریت کنید.

مربی به شما کمک می کند تا پویایی فکری ارائه دهنده خدمات خردمند را شناسایی کنید.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  بودجه آموزش شما: فرمولی برای هر بودجه