هدف این MOOC برای هر کسی است که علاقه مند به راه اندازی یک شرکت کوچک است.

درک شرایط ایجاد بنگاه‌های خرد، حقوق و تعهدات کارآفرینان خرد و تشریفاتی که باید توسط آن‌ها انجام شود را ممکن می‌سازد.

قالب

این MOOC سه جلسه دارد و طی سه هفته برگزار خواهد شد.

هر جلسه شامل:

- یک ویدیو به مدت 15 دقیقه که با نمودارها نشان داده شده است.

- مسابقه ای که اجازه می دهد گواهی پیگیری موفقیت آمیز را دریافت کنید.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  "انتقال جمعی": مسیر آموزش مجدد برای تغییر شغل