چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

دو نفر از کارمندان من در یک رابطه بودند اما رابطه عاشقانه آنها به طرز پر سر و صدایی به پایان رسید: ارسال ایمیل های متعدد ، قرار دادن برچسب GPS بر روی وسیله نقلیه شریک سابق ... آیا می توانم کارمندی را که لغزش می کند اخراج کنم؟

رابطه عاشقانه ای که در کار بد به پایان می رسد: زندگی شخصی یا حرفه ای؟

وقتی رابطه عاشقانه بین همکاران به پایان می رسد ، ممکن است اینگونه نباشد که همه چیز در میان عاشقان سابق خوب باشد. اما آیا وقتی رابطه طوفانی می شود ، آیا می توان کارمندی را که بیش از حد پیش می رود ، تحریم کرد؟

دادگاه صلاحیت اخیراً مجبور شد درباره این س thisال رأی دهد.

در پرونده ارسالی برای ارزیابی خود ، دو کارمند یک شرکت برای ماهها رابطه عاشقانه ای را که از جدایی و درخواست های متقابل ساخته شده بود ، برقرار کرده بودند که به طوفانی پایان یافت. سرانجام یکی از آنها اخراج شد. در حمایت از اخراج ، کارمند به این موارد متهم شد:

نصب چراغ GPS بر روی وسیله نقلیه کارمند به منظور نظارت بر او بدون اطلاع وی ؛ ارسال پیام های صمیمی متعدد به او علیرغم این واقعیت که فرد مورد نظر صریحاً به او گفته بود که دیگر نمی خواهد با او ارتباط برقرار کند

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  درباره حقوق خود مذاکره کنید