اکنون وظایف متعددی بر عهده شهرداری هاست. از جمله این فعالیت ها حفظ وضعیت مدنی است که از یک رژیم حقوقی خاص پیروی می کند: قانون خصوصی.

در واقع شهردار و معاونانش ثبت احوال هستند. در چارچوب این مأموریت، شهردار به نام دولت عمل می کند، اما تحت اختیارات بخشدار، بلکه مدعی العموم نیست.

خدمات وضعیت مدنی از طریق ثبت ولادت، به رسمیت شناختن، فوت، PACS و صیغه ازدواج، نقش اساسی را هم برای هر فرد، بلکه برای دولت، ادارات دولتی و همه سازمان هایی که نیاز به اطلاع از وضعیت حقوقی دارند، ایفا می کند. شهروندان

هدف از این آموزش آشنایی شما با قوانین اصلی مربوط به وضعیت مدنی از طریق می باشد 5 جلسه آموزشی که موضوعات زیر را پوشش خواهد داد:

  • ثبت احوال؛
  • تولد ؛
  • عروسی
  • فوت و صدور گواهی وضعیت مدنی؛
  • جنبه های بین المللی وضعیت مدنی

هر جلسه شامل فیلم‌های آموزشی، برگه‌های دانش، آزمون و تالار گفتگو است تا بتوانید با سخنرانان درگیر شوید.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  آیا من حق دارم پرونده پزشکی کارمند را از پزشک کار بخواهم؟