تا پایان ، سناتورها و نمایندگان در مورد لایحه مجاز به تمدید وضعیت اضطراری بهداشت اختلاف نظر داشتند. در تاریخ 30 اکتبر ، کمیته مشترک شکست خورد ، سنا از شورای ملی انتقاد کرد که به پارلمان وسیله ای برای کنترل اعمال قدرت استثنایی دولت نمی دهد. آنها در واقع پایان وضعیت اضطراری بهداشت را به 31 ژانویه 2021 کاهش داده و گسترش رژیم خروج انتقالی را حذف کردند تا پارلمان پس از سه ماه اعمال وضعیت اضطراری تصمیم بگیرد. بهداشتی سرانجام ، نمایندگان - که آخرین حرف را دارند - قرار بود در 3 نوامبر ، با قرائت جدید ، برای تمدید وضعیت اضطراری بهداشت تا 16 فوریه 2021 و به دنبال آن رژیم انتقالی تا 1 آوریل 2021 رأی دهند. ، که یکی از مواردی را که در 11 ژوئیه در پایان وضعیت اضطراری بهداشت وضع شده است ، سازگار می کند. متن به همان میزان سیستمهای اطلاعاتی اجرا شده برای مبارزه با همه گیری ، یعنی سیستم اطلاعات ملی غربالگری (SI-DEP) ، که کلیه نتایج آزمایشهای انجام شده را متمرکز می کند ، گسترش می یابد. ، و Contact Covid ، تهیه شده توسط بیمه درمانی برای اطمینان از پیگیری بیماران و موارد تماس با آنها. این لایحه مجاز است

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مقدمه ای بر اکسل و عملیات پایه