حداکثر 6 روز مرخصی استحقاقی و 10 روز RTT تحمیل شده

ماده 1 اقدامات انجام شده در ماه مارس گذشته را از نظر مرخصی استحقاقی و روزهای استراحت گسترش می دهد. تا 30 ژوئن 2021 ، یک کارفرما می تواند به شرط انعقاد قرارداد شرکت یا شعبه ، 6 روز مرخصی استحقاقی را تحمیل یا تغییر دهد. و این ، با رعایت یک دوره اخطار حداقل یک روز روشن ، به جای یک ماه یا دوره پیش بینی شده توسط یک قرارداد جمعی در زمان های عادی.

به همین ترتیب ، یک کارفرما می تواند با تصمیم یکجانبه این بار ، تاریخ RTT ، روزهای خریداری شده در بسته روز ثابت یا روزهای واریز شده به حساب پس انداز زمان (CET) را در یک اخطار یک روز روشن تحمیل یا تغییر دهد. محدودیت 10 روزه ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  یاد بگیر یاد بگیری