آیا می خواهید در آموزش شروع کنید ، اما نمی دانید چگونه؟ در حالی که پروژه های حرفه ای متفاوت هستند (آموزش مجدد ، به روزرسانی و کسب مهارت و غیره) ، قبل از شروع آموزش باید س certainالات خاصی مطرح شود. در اینجا نکات ما برای شروع کار با پای راست آورده شده است.

وقت بگذارید و فکر کنید

ایده آموزش مجدد چندین ماه است که در ذهن شما جریان دارد؟ آیا عاشق شغل خود هستید ، اما مسئولیت های دیگری می خواهید؟ آیا می خواهید رشته جدیدی به کمان خود اضافه کنید؟ هر نمایه و هر موقعیت منحصر به فرد است. با این حال ، قبل از شروع یک فرایند آموزشی ، لازم است برای بررسی مهارت ها و خواسته های خود ، زمانی را برای تفکر اختصاص دهید ، و همچنین یک نگاه کلی به بازار کار داشته باشید و بخشهایی را که استخدام می کنند لیست کنید. سپس می توانید خود را به سمت ارزیابی مهارت ها یا یک شورای توسعه حرفه ای (CEP) سوق دهید. یا اگر جویای کار هستید ، ارزیابی مهارت ها و ظرفیت های حرفه ای (ECCP) را انجام دهید یا در کارگاه ثبت نام کنید ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  آشنایی با قوانین قراردادهای کار