چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

به خصوص اگر مبتدی هستید ، از این ویدئو کوتاه در نرم افزار PowerPoint 2019 لذت ببرید. در زمان رکورد شما می توانید به ارائه های خود سبک اضافه کنید. در یک پیشرفت واضح و دقیق ، نحوه ترازبندی و مرکز بندی متن را توضیح می دهیم. اشیا Group را گروه بندی کنید و از شیب های رنگی استفاده کنید ، همه اینها برای ظاهری مدرن است که به ناچار مخاطبان شما را نشان می دهد.



 

READ  عکس گروهی در وب سایت شرکت: آیا تصویر یک کارمند محافظت می شود؟