طبق آخرین مطالعه انجام شده توسط انستیتو پاستور 29 درصد موارد شناسایی شده کوید -19 از محل کار ناشی می شود. در تلاش برای جلوگیری از آلودگی در محل کار ، دولت تصمیم گرفته است قوانین را سخت تر کند. نسخه جدیدی از پروتکل بهداشت محل کار بین وزارت کار و شرکای اجتماعی در حال بحث است. متن باید عصر امروز سه شنبه ارسال شود.

ناهار به تنهایی در دفترش

به ویژه ، این برنامه قصد دارد تا بر پذیرایی جمعی در شرکت ها نظارت کند. صرف ناهار در غذاخوری همیشه امکان پذیر خواهد بود ، اما باید در پشت میز تنها باشید ، یک مکان خالی را در مقابل خود بگذارید و به فاصله دو متری هر نفر احترام بگذارید. یعنی یک فضای 8 متر مربعی در اطراف شما. اگر وعده غذایی در مطب وی گرفته شود نیز همینطور خواهد بود.

برای کاهش تعداد کارکنان هم زمان در غذاخوری شرکت ، کارفرمایان باید "بطور سیستماتیک" ساعت کاری را تنظیم کرده و خدمات پله ای تنظیم کنند. دولت همچنین توصیه می کند سیستمی از ناهارهای بسته ای که کارمندان برای آنها جمع می کنند را تهیه کنید

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  اصول بازاریابی آنلاین