آموزش برای کمک به شما در دیجیتال سازی مشاغل خود ، ضمن اتخاذ راهکارهای مناسب برای فروش از طریق اینستاگرام ، ایجاد تبلیغات ، راه اندازی کمپین های بازاریابی.

برای کسانی که مایل به ادامه کار هستند ما کاملترین برنامه را برای آموزش نحوه دیجیتالی کردن تجارت خود به شما ارائه داده ایم.

در سال 2021 ، بازار تجارت الکترونیکی فراتر رفت 100 میلیارد یورو بیش از 40 میلیون فرانسوی خریدهای آنلاین انجام داده اند. بنابراین، وب برای بازرگانان یک سرمایه‌ی بادآورده ضروری است. اما چگونه شروع کنیم؟ فروش آنلاین به معنای راه اندازی یک ساختار اختصاصی (ایجاد شرکت، تجزیه و تحلیل بازار، ایجاد محصول، توسعه رسانه های دیجیتال) و به کارگیری یک استراتژی کسب مرتبط با هدف ایجاد ترافیک و تبدیل مشتریان است.

هر مدیر فروشگاه آنلاین اگر بخواهد از رقابت جدا شود باید از طریق بازاریابی برای خودش هویت ایجاد کند. در حالی که در برخی موارد تأکید بر موتورهای ...

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  با علم داده و چالش های آن آشنا شوید