រយៈពេលស្របច្បាប់នៃការឈប់សម្រាកលំហែមាតុភាព

ស្ត្រីមានការងារធ្វើទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី ការ​សម្រាក​ពេល​សម្រាល​កូន យ៉ាងហោចណាស់ ១៦ សប្តាហ៍។

រយៈពេលនៃការឈប់សម្រាកលំហែមាតុភាពយ៉ាងហោចណាស់៖

6 សប្តាហ៍សម្រាប់ការឈប់សំរាកមុនពេលមានផ្ទៃពោះ (មុនពេលសំរាលកូន); ១០ សប្តាហ៍សំរាប់ការឈប់សំរាកក្រោយពេលសម្រាលកូន (ក្រោយពេលកើត) ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរយៈពេលនេះប្រែប្រួលអាស្រ័យលើចំនួនកុមារដែលអាស្រ័យនិងចំនួនកូនដែលមិនទាន់កើត។

មាតុភាព៖ ការហាមឃាត់ការងារ

បាទតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌជាក់លាក់អ្នកអាចទទួលយក ...

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  តើ​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​នៃ​អំណាច​ទិញ​មាន​ផល​វិបាក​អ្វី​ខ្លះ?