සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ OpenClassrooms වාරික පුහුණුව

ඔබ ඔබේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන හෝ පවත්වාගෙන යන අතර ඔබේ ව්‍යාපාරය වඩා හොඳින් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මූලික ගිණුම්කරණ කුසලතා ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍යද?

ඔබ වැඩෙන නිදහස් සේවකයෙකු හෝ පළපුරුදු ව්‍යවසායකයෙකු වුවද, ගිණුම්කරණ අධ්‍යාපනයක් ඔබට ඔබේ ව්‍යාපාරය වඩා හොඳින් කරගෙන යාමට උපකාරී වනු ඇත.

— ඔබේ සමාගමේ මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳව ඔබට හොඳ අවබෝධයක් ඇත.

- ඔබේ ව්‍යාපාර මූල්‍ය පිළිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න.

— ඔබට ඕනෑම උපක්‍රමශීලී මූල්‍ය තත්ත්වයන් අපේක්ෂා කළ හැකි වන පරිදි ඔබේ සමාගමේ මූල්‍ය පිළිබඳ වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න.

මෙම පා course මාලාවේදී, ගිණුම් කළමනාකරණය හරහා ඔබේ වගකීම් ඉටු කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. ඔබේ අවශ්‍යතාවයට අනුවර්තනය වූ ඉන්වොයිසි පද්ධතියක් සකසන්නේ කෙසේදැයි ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. ගිණුම්කරණය හැදෑරීමෙන් ඔබට ඔබේ මූල්‍ය කළමනාකරණය කිරීමට සහ ඔබ ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්නේ නම් කුමක් කළ යුතු දැයි දැන ගැනීමට උපකාරී වනු ඇත.

කෙටියෙන් කිවහොත්, ඔබට මනසේ සාමය ලැබෙනු ඇත!

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න→

කියවන්න  සේවා යෝජකයින්, ඔබේ සේවකයින්ගේ දත්ත සුරක්ෂිත කරන්න!