සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ OpenClassrooms වාරික පුහුණුව

වෙබ් යෙදුම් ආරක්ෂාව අද ඉතා වැදගත් ප්රශ්නයක්. බොහෝ සේවාවන් වෙබ් තාක්ෂණයන් මත රඳා පවතින අතර මෙම තාක්ෂණයන් හා සම්බන්ධ අවදානම් පිළිබඳව දැනුවත් වීම වැදගත් වේ.

මෙම පාඨමාලාව වෙබ් යෙදුම් ආරක්ෂාව පිළිබඳ මූලික මූලධර්ම කිහිපයක් ආවරණය කරයි. රහස්‍යභාවය, අඛණ්ඩතාව සහ දත්ත ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහතික කරන වෙබ් යෙදුම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා හොඳම භාවිතයන් ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත.

වඩාත්ම වැදගත් ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන් සහ මාර්ගෝපදේශ මොනවාද සහ විවෘත වෙබ් යෙදුම් ආරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය (OWASP) වෙබ් යෙදුම් සංවර්ධනය සඳහා වැදගත් ලේඛනයක් වන්නේ මන්දැයි ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත.

OWASP විසින් හඳුනාගෙන ඇති සයිබර් ප්‍රහාර දහය සහ ඔබේ යෙදුම් ආරක්ෂා කිරීමට ඔබට භාවිතා කළ හැකි හොඳම භාවිතයන් පිළිබඳවද ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. අවසාන වශයෙන්, ඔබගේ යෙදුම්වල ආරක්ෂාව පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද සහ OWASP භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත.

මෙම තොරතුරු අන්තර්ජාලයේ විශ්වාසදායක සහ ආරක්ෂිත යෙදුම් ගොඩනගා ගැනීමට ඔබට උපකාරී වනු ඇත.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න→

කියවන්න  ගූගල් රැස්වීමේ මූලික කරුණු