හොඳම ක්රම වලින් එකක් ඕනෑම ව්‍යවසායකයෙක් ණයට ගත හැකිය සංවර්ධනය කිරීමට භාවිතා කිරීමයි හොඳ මෙවලම්. ඔබට ඔබේ ක්‍රියාවලි වේගවත් කළ හැකි නම් හෝ දත්ත විශ්ලේෂණ හරහා ඔබේ පාරිභෝගික පදනම පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා ගත හැකි නම්, ඔබේ ව්‍යාපාරයට ප්‍රතිලාභ ලැබෙනු ඇත.

වාසනාවකට මෙන්, ඇමේසන් මත නිෂ්පාදන ස්ථානගත කරන්නේ කෙසේද යන්නෙන් වඩාත්ම හඳුනා ගන්නේ කෙසේද යන්න දක්වා ව්‍යවසායකයින් වඩාත් සම්බන්ධ වෙමින් සිටී.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න →

කියවන්න  වර්ඩ් ඔන්ලයින් ගවේෂණය කරන්න