මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

ටෙලිග්‍රාම් යනු 2020 අවස්ථාවයි.

මෙම සමාජ ජාලය වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින අතර ඉන්ෆොප්‍රීනියර්වරුන් අතර වැඩි වැඩියෙන් ජනප්‍රිය වේ.

ඔබට ටෙලිග්‍රාම් හරහා විකිණීමට අවශ්‍ය නම් මෙම පා course මාලාව ඔබ වෙනුවෙන් වේ.

සහ ප්‍රසාද දීමනාවක් ලෙස, මම අද රාත්‍රියේ ඔබේ Telegram සමූහයේ සාමාජිකයින් 200ක් ලබා ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසන උපක්‍රමයක් හෙළි කරමි.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න →

කියවන්න  දිගු අසනීප නිවාඩු වලින් පසු නැවත සේවයට යන්න