ඔබේ සේවකයින්ට ඔබේ සමාගමේ පරිශ්‍රයේ දුම් පානය කළ හැකිද?

සාමූහික භාවිතය සඳහා පවරා ඇති ස්ථානවල දුම් පානය කිරීම තහනම්ය. මහජනයා සාදරයෙන් පිළිගන්නා හෝ සේවා ස්ථාන ඇති සියලුම සංවෘත හා ආවරණය කරන ලද ස්ථානවල මෙම තහනම අදාළ වේ (මහජන සෞඛ්‍ය සංග්‍රහය, ආර්. 3512-2 ලිපිය).

එබැවින් ඔබේ සේවකයින් කිසි විටෙකත් ඔවුන්ගේ කාර්යාලවල (තනි පුද්ගල හෝ හවුල් වේවා) හෝ ගොඩනැගිල්ලේ අභ්‍යන්තරයේ (ශාලාව, රැස්වීම් කාමර, විවේකාගාරය, කෑම කාමරය ආදිය) දුම් නොබොනු ඇත.

ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම කාර්යාලය තුළ පවා මෙම තහනම අදාළ වන්නේ, මෙම කාර්යාලවල සම්මත කර ගත හැකි සියලු පුද්ගලයින් අක්‍රීය දුම්පානය හා ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා හෝ කෙටි වේලාවක් පවා ඔවුන් වාඩිලාගෙන සිටීම සඳහාය. එය සගයකු වේවා, ගනුදෙනුකරුවෙකු, සැපයුම්කරුවෙකු, නඩත්තු කටයුතු භාරව සිටින නියෝජිතයින්, නඩත්තු කිරීම, පිරිසිදුකම යනාදිය.

කෙසේ වෙතත්, සේවා ස්ථානයක් ආවරණය නොකළ හෝ වසා නොමැති වහාම ඔබේ සේවකයන්ට එහි දුම් පානය කළ හැකිය.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න

කියවන්න  ප්‍රංශ භාෂාවෙන් හොඳින් කථා කිරීම: රිද්මය සහ තනු නිර්මාණය