Cieľom tohto kurzu je porozumieť problematike bezpečnosti v počítačových sieťach, presnejšie mať dobrú znalosť hrozieb a ochranných mechanizmov, pochopiť, ako tieto mechanizmy zapadajú do sieťovej architektúry a „získať know-how v používaní obvyklé nástroje na filtrovanie a VPN v systéme Linux.

Originalita tohto MOOC spočíva v obmedzenom tematickom poli
bezpečnosť siete, vysoká odbornosť pre dištančné vzdelávanie a následná ponuka ponúkaných TP (prostredie Docker pod GNU/Linux v rámci virtuálneho stroja).

Po školení poskytnutom v tomto MOOC budete mať znalosti o rôznych topológiách FTTH sietí, budete mať inžinierske koncepty, budete poznať technológiu vlákien a káblov, ako aj použité príslušenstvo. Dozviete sa, ako sa nasadzujú siete FTTH a aké testy a merania sa vykonávajú počas inštalácie týchto sietí.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Môj TPE má schôdzku s digitálom