Tlač priateľské, PDF a e-mail

Počas 4 týždňov sa príďte preškoliť v problémoch kontroly rizík pri skladovaní obilia. Pochopíte hodnotu implementácie prístupu prevencie rizík a budete vedieť identifikovať hlavné riziká, ktoré vznikajú v tomto špecifickom prostredí.

Tento MOOC, navrhnutý rôznymi hráčmi v sektore: zástupcami odborov, zástupcami poľnohospodárskeho sociálneho zabezpečenia, zamestnancami spoločností, učiteľmi, odborníkmi a školiteľmi v oblasti riadenia rizík, vám umožní „obohatiť“ svoje znalosti o odboroch zdravie a bezpečnosť.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Aký je účel hodnotenia zručností v kontexte udržania si zamestnania?