Për kontratat e përhershme: kur paga mesatare për dymbëdhjetë muajt e fundit është më e vogël ose e barabartë me dy SMIC, shpërblimi i punonjësit mbahet. Përndryshe, paraqet 90% të pagës së tij vitin e parë, dhe 60% pas vitit të parë nëse kursi i trajnimit është më shumë se një vit ose 1200 orë;

Për kontratat me afat të caktuar: shpërblimi i tij llogaritet në mesataren e katër muajve të fundit, në të njëjtat kushte si për kontratat e përhershme;

Për punonjësit e përkohshëm: shpërblimi i tij llogaritet në mesataren e 600 orëve të fundit të misionit të kryer në emër të shoqërisë;

Për punëtorët me ndërprerje: paga referuese llogaritet në mënyrë specifike, por kushtet për mbajtjen e shpërblimit janë të njëjta si për kontratat e përhershme.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Sfidat dhe perspektivat e trashëgimisë afrikane