Pse është e rëndësishme mbrojtja e të dhënave?

Mbrojtja e të dhënave në internet është thelbësore për përdoruesit e ndërgjegjshëm për privatësinë. Të dhënat personale mund të përdoren në mënyra të ndryshme, duke përfshirë reklamimin e synuar, rekomandimet e produkteve dhe personalizimin e përvojës në internet. Megjithatë, mbledhja dhe përdorimi i këtyre të dhënave mund të paraqesë rreziqet e privatësisë.

Kështu, përdoruesit kanë të drejtë të dinë se çfarë të dhënash janë mbledhur rreth tyre dhe si përdoren ato. Përveç kësaj, përdoruesit duhet të kenë zgjedhjen nëse do të ndajnë ose jo të dhënat e tyre personale me kompanitë online. Prandaj, mbrojtja e të dhënave është një e drejtë themelore për përdoruesit online.

Në seksionin tjetër, ne do të shikojmë se si "Aktiviteti im në Google" mbledh dhe përdor të dhënat tuaja dhe si mund të ndikojë në privatësinë tuaj në linjë.

Si i mbledh dhe përdor të dhënat tuaja "Aktiviteti im në Google"?

"Aktiviteti im i Google" është një shërbim që lejon përdoruesit të shikojnë dhe menaxhojnë të dhënat e mbledhura nga Google. Të dhënat e mbledhura përfshijnë informacionin e kërkimit, shfletimit dhe vendndodhjes. Google i përdor këto të dhëna për të personalizuar përvojën në internet të përdoruesit, duke përfshirë rezultatet e kërkimit dhe reklamat.

LEXO  Optimizoni përvojën tuaj me Aktivitetin e Google

Mbledhja e të dhënave nga "Aktiviteti im në Google" mund të ngrejë shqetësime për privatësinë. Përdoruesit mund të shqetësohen për mbledhjen e të dhënave të tyre pa pëlqimin e tyre ose që të dhënat e tyre përdoren për qëllime që ata nuk i miratojnë. Prandaj, përdoruesit kanë të drejtë të dinë se cilat të dhëna janë mbledhur dhe si përdoren ato.

Si i përdor "Aktiviteti im në Google" të dhënat tuaja për personalizim në internet?

"Aktiviteti im në Google" përdor të dhënat e mbledhura për të personalizuar përvojën në internet të përdoruesit. Për shembull, Google përdor të dhënat e kërkimit për të shfaqur reklama të synuara bazuar në interesat e përdoruesve. Të dhënat e vendndodhjes mund të përdoren gjithashtu për të shfaqur reklama të rëndësishme për bizneset lokale.

Personalizimi në internet mund të ofrojë shumë përfitime për përdoruesit, të tilla si rezultatet përkatëse të kërkimit dhe reklamat e përshtatura për nevojat e tyre. Megjithatë, personalizimi i tepërt mund të kufizojë gjithashtu ekspozimin e përdoruesit ndaj ideve dhe perspektivave të reja.

Prandaj është e rëndësishme që përdoruesit të kuptojnë se si përdoren të dhënat e tyre për të personalizuar përvojën e tyre në internet. Përdoruesit duhet të jenë në gjendje të kontrollojnë mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave të tyre për të shmangur personalizimin e tepruar.

Si përputhet "Aktiviteti im i Google" me ligjet për mbrojtjen e të dhënave?

"Biznesi im Google" i nënshtrohet legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave në çdo vend ku ai operon. Për shembull, në Evropë, "Aktiviteti im i Google" duhet të jetë në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). GDPR thekson se përdoruesit kanë të drejtë të dinë se çfarë të dhënash mblidhen rreth tyre, si përdoren ato të dhëna dhe me kë ndahen ato.

LEXO  Shkurtoret e tastierës Gmail për të rritur produktivitetin e biznesit tuaj

"Aktiviteti im në Google" u ofron përdoruesve një sërë cilësimesh privatësie për të kontrolluar mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave të tyre. Për shembull, përdoruesit mund të zgjedhin të mos e ruajnë historinë e tyre të kërkimit ose shfletimit. Ata gjithashtu mund të fshijnë të dhëna të caktuara nga historia e tyre ose llogaria e tyre e Google.

Përveç kësaj, përdoruesit kanë të drejtë të kërkojnë që të dhënat e tyre të fshihen nga baza e të dhënave "Aktiviteti im i Google". Përdoruesit mund të kontaktojnë gjithashtu shërbimin e klientit "Aktiviteti im i Google" për informacion në lidhje me mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave të tyre.

Si i ndihmon përdoruesit "Aktiviteti im në Google" të ushtrojnë të drejtat e tyre sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave?

"Aktiviteti im në Google" u ofron përdoruesve një sërë veçorish për t'i ndihmuar ata të ushtrojnë të drejtat e tyre sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave. Përdoruesit mund të kenë akses në historinë e tyre të kërkimit dhe shfletimit dhe të menaxhojnë të dhënat e lidhura me të. Ata gjithashtu mund të fshijnë të dhëna të caktuara nga historia e tyre ose llogaria e tyre e Google.

Përveç kësaj, "Aktiviteti im në Google" i lejon përdoruesit të kufizojnë mbledhjen e të dhënave të tyre duke çaktivizuar disa veçori të Google. Për shembull, përdoruesit mund të çaktivizojnë historikun e vendndodhjes ose historinë e kërkimit.

Së fundi, "Aktiviteti im në Google" ofron shërbimin ndaj klientit për t'iu përgjigjur pyetjeve të përdoruesve në lidhje me mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave të tyre. Përdoruesit mund të kontaktojnë shërbimin e klientit për të kërkuar që të dhënat e tyre të fshihen ose të marrin informacion mbi mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave të tyre.

LEXO  Mësoni se si t'i paraqisni të dhënat në mënyrë efektive me këtë trajnim në internet

Si përfundim, "Aktiviteti im në Google" mbledh dhe përdor të dhënat e përdoruesve për të personalizuar përvojën e tyre në internet. Megjithatë, përdoruesit kanë të drejtë të dinë se çfarë të dhënash janë mbledhur rreth tyre, si përdoren dhe me kë ndahen. "Aktiviteti im i Google" përputhet me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave dhe u ofron përdoruesve një sërë veçorish për të menaxhuar të dhënat e tyre personale.