Jeni kurioz apo i apasionuar pas gjuhës dhe kulturës kineze, po kërkoni një ndryshim gjuhësor dhe kulturor të peizazhit? Ky MOOC ju ofron një kontakt të parë me gjuhën kineze të rrjedhshme, ju jep disa çelësa për t'iu qasur mësimit të tij, si dhe disa pika referimi kulturore.

Duke respektuar specifikën e gjuhës kineze, trajnimi fokusohet në njohuritë themelore të gjuhës kineze, nga detyra të thjeshta me gojë dhe me shkrim të referuara në nivelin A1 të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencës për Gjuhët (CEFRL).

Me trajnimin gjuhësor, MOOC insiston në dimensionin kulturor, njohja e të cilit është thelbësore për të krijuar kontakt me një folës të huaj duke respektuar dhe kuptuar kodet dhe vlerat e tyre.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Leja e rivendosjes: kohëzgjatje e zgjatur në rast të rikualifikimit profesional