Çfarë nënkupton Presidenca e Këshillit të Bashkimit Evropian?

Një presidencë me rotacion

Çdo Shtet Anëtar bën rotacion Presidencën e Këshillit të Bashkimit Evropian për gjashtë muaj. Nga Nga 1 janari deri më 30 qershor 2022, Franca do të kryesojë Këshillin e BE-së. Kryesia e Bordit organizon mbledhje, bën kompromise, nxjerr konkluzione dhe siguron konsistencën dhe vazhdimësinë e procesit të vendimmarrjes. Ai siguron bashkëpunim të mirë ndërmjet të gjitha shteteve anëtare dhe siguron marrëdhëniet e Këshillit me institucionet evropiane, në veçanti Komisionin dhe Parlamentin Evropian.

Çfarë është Këshilli i Bashkimit Evropian?

Këshilli i Bashkimit Evropian, i njohur edhe si "Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian" ose "Këshilli", mbledh së bashku ministrat e Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian sipas fushës së veprimtarisë. Me Parlamentin Evropian është bashkë-ligjvënës i Bashkimit Evropian.

Konkretisht, ministrat do të kryesojnë dhjetë fusha të veprimtarisë apo formacionet e Këshillit të BE-së: çështjet e përgjithshme; çështjet ekonomike dhe financiare; drejtësia dhe punët e brendshme; punësimi, politika sociale, shëndetësia dhe konsumatorët; konkurrueshmëria (tregu i brendshëm, industria, kërkimi dhe hapësira); transporti, telekomunikacioni dhe energjia; bujqësi dhe peshkim; mjedisi ; arsimi, rinia, kultura

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Bëni Biznes Shpejt